top of page
Dagmar Matějková Chudárková

HR & BUSINESS PORADENSTVÍ

HR & BUSINESS poradenství zaměřeno na práci s lidmi, s cílem vnímat firmu jako celek, která má za cíl dosahovat zisk. Ano, já vím, dnes se snažíme o zisku mluvit jako o něčem "špatném", nicméně je to stále základní princip podnikání. 

Konzultace probíhají u klienta, on-line, telefonicky, přes komunikátory apod.

A navíc mají Moji klienti přístup do zabezpečené online aplikace, kde mají k dispozici všechny své podklady, dokumenty, komunikaci, jak pro kontrolu, tak samozřejmě ke zpětnému vyhledání.  

Co mé klienty většinou trápí?  

 • Neexistující HR procesy a  hledání strategie

 • Nábor a adaptace zaměstnanců a s tím spojená vysoká fluktuace

 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení výkonnosti, řízení talentů, nástupnictví (Top téma)

 • Odměňování, nastavení mzdových úrovní nebo jejich porovnání, finanční a nefinanční benefity  

 • Relokace zaměstnanců do ČR nebo do zahraničí

 • Zákoník práce, propouštění, disciplinární řízení, porušení pracovní kázně, konkurenční doložka, diskriminace, odbory apod.

 • Work & Live Balance, Průzkum spokojenosti zaměstnanců atd. 

 

💡 O většině témat si můžete základní informace přečíst na mém blogu. Pokud to nebude postačovat, tak zavolejte nebo napište.  

A proč by vám měla dobře poradit?

 • Protože konzultuji různé situace s klienty denně a faktické informace jim šetří čas, nervy a peníze.

 • Věnuji se převážně ekonomickým tématům, které se týkají práce s lidmi. Připravuji rozpočty, mzdové modelace, systémy odměňování a umím analyzovat finanční výkazy nebo statistická data. 

 • Mám za sebou 20 let práce v HR pro elitní nadnárodní společnosti. Od roku 2014 vlastním svoji konzultační společnost. Zde můj LinkedIn profil, kde velmi často publikuji a komentuji odborná témata. 

 • Moje odborné články naleznete docela často, např. na HR News v MF Dnes a jiných tištěných nebo online médiích. Zde video na téma HR Marketing pro server vsechnaprace.cz

 • Jsem hostem různých diskuzních fór a odborných debat jako např. pro mé německé partnery mluvím na téma HR Digitalizace nebo s mými britskými partnery diskutujeme na téma Relokace.

bottom of page