fotoprome.cz-13236_3121_old.jpg

HR INTERIM MANAGEMENT

HR Interim Manager je profesionální Ředitel lidských zdrojů, který působí na omezenou dobu na dané pozici.

Proč chtít HR #Interim Managera? 

Vhodné pro pokrytí mateřské/rodičovské dovolené, mezi nástupem nového HRD (výpovědní lhůta, konkurenční doložka), období restrukturalizační, reorganizační nebo transformační.

Dále při potřebě pokrytí pracovní neschopnosti, neočekávané situace nebo dobu přechodu během fúzí a akvizic.

 

6 hlavních výhod HR Interim Managera: 

  1. Není třeba adaptace nebo školení, najímáte si profesionála, začínám pracovat okamžitě. 

  2. Flexibilita délky takové spolupráce a její forma (externí spolupráce)

  3. Nenavyšujete personální náklady (fakturace) 

  4. Nebude platit odstupné, sociální a zdravotní pojištění

  5. Nebudete řešit závazky plynoucí např. z konkurenční doložky

  6. Získáte nezávislou zpětnou vazbu a doporučení od odborníka na lidské zdroje

 

Ve spolupráci s HRNEWS.cz jsem připravila detailní pojednání o této službě, článek si můžete přečíst zde: Interim manažer není jen zástupce, ale i nositel cenného know-how

#hrinterim #hrinterimmanager #hrinterimreditel #interim #interimmanager #dagmarmatejkovachud #hodinovymanager #hodinovyexpert #dagmarmatejkovachud #sme #startup