top of page
Dagmar Matějková Chudárková

HR INTERIM MANAGEMENT

HR Interim Manager je profesionální Ředitel lidských zdrojů, který působí na omezenou dobu na dané pozici.

Proč chtít HR Interim Managera? 

Vhodné pro pokrytí mateřské/rodičovské dovolené, mezi nástupem nového HRD (výpovědní lhůta, konkurenční doložka), období restrukturalizační, reorganizační nebo transformační.

Dále při potřebě pokrytí dlouhodobé pracovní neschopnosti, neočekávané situace nebo doby během fúzí nebo akvizicí. 

Mým klientům obvykle stačí pár hodin týdně. Proč? 

 • Protože nesedím na schůzkách (obvykle 3/4 pracovní doby zaměstnance)

 • Dělám, jen to, co je potřeba (problém - řešení) a nedělám administrativu - např. pracovní smlouvy, nábor řadových pozic, nesmyslné tabulky, mzdy nebo docházku (na to je Interim příliš drahý)

 • Obvykle pracuji online - některé své klienty jsem vlastně nikdy fyzicky neviděla:-)

 • Mám čistě nezávislý pohled - mě interní politika nezajímá 

 • Moje efektivita se nedá se zaměstnanci srovnat, protože většinu činností řeším opakovaně, nejdu se k vám učit, ale obvykle "učím" vaše zaměstnance

 • Interima Vám budu dělat já, osobně - nikoho vám nebudu zprostředkovávat a navyšovat hodinovou cenu svou marží. 

A co obvykle dělám? 

 • Starám se o team HR Managerů, Specialistů a externích dodavatelů (nábor, mzdy, vzdělávání apod.), obvykle je také mentoruji (odborné školení juniorních lidí)

 • Řeknu Vám, pokud budete chtít, co děláte zbytečně, špatně nebo neefektivně a kolik Vás to bude stát, když Vám na to přijdou:-)

 • Školím managery v oblastech - Hodnocení zaměstnanců, Náboru, Vzdělávání, Odměňování, Pracovně právní legislativy, Švarc systému apod. 

 • Zavádím procesy nebo je optimalizuji - v celém životním cyklu zaměstnance

 • Připravuji strategii odměňování, počítám navýšení mezd (modelace), reviduji bonusy

 • Dívám se na benefity - tržní srovnání a doporučuji, co zavést a nebo zrušit

 • Připravuji často Adaptační proces-plán a ten se následně implementuje

 • Zpracovávám také HR budget nebo dělám různé Ac hock analýzy

 • Vybírám nebo doporučuji vhodný HR Systém

 • Často na začátku spolupráce provedu HR Audit, ať víme, kde začít 

 • Řeším spory, konzultují odborné otázky, reviduji org. strukturu apod. 

 • Vybírám ředitele/managery - poskytnu nestranný názor

 • Dívám se také na talenty a jak se s nimi u Vás pracuje

 • Vybírám externí dodavatele na HR služby a systémy, dle potřeb (organizace výběrového řízení)

 

A jaké jsou výhody HR Interim Managera? 

 1. Není třeba adaptace nebo školení, najímáte si profesionála, začínám pracovat okamžitě. 

 2. Flexibilita délky takové spolupráce a její forma (externí spolupráce) - hodiny, dny, týdny, měsíce.

 3. Nenavyšujete personální náklady (fakturace) 

 4. Nebude platit odstupné, sociální a zdravotní pojištění

 5. Nebudete řešit závazky plynoucí např. z konkurenční doložky

 6. Získáte nezávislou zpětnou vazbu a doporučení od odborníka na lidské zdroje

 

Ve spolupráci s HRNEWS.cz jsem připravila detailní pojednání o této službě, článek si můžete přečíst zde: Interim manažer není jen zástupce, ale i nositel cenného know-how

Mimochodem. Víte kolik Vás stojí 1 ne-produktivní hodina Managera zaměstnance? Pokud vás to zajímá naleznete v prezentaci, kterou jsem měla v Brně na Summer MeetUPu

bottom of page