Kontakt

Matricaria Chamomilla s.r.o.

Ing. Dagmar Matějková

Jaromírova 588/32

128 00  Praha 2

Česká Republika

​​

Tel: +420 602 470 244

e-mail: dagmar.matejkova@hrinterim.cz

Odesláním Vaší zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle aktuální směrnice EU dle  GDPR naší společností.

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat telefonicky, písemně nebo emailem.

© 2019 Matricaria Chamomilla s.r.o.. All rights reserved.

HR INTERIM MANAGER

HR Interim Manager je profesionální Ředitel lidských zdrojů, který působí na omezenou dobu na dané pozici. Vhodné pro pokrytí mateřské/rodičovské dovolené, mezi nástupem nového HRD (výpovědní lhůta, konkurenční doložka), období restrukturalizační, reorganizační nebo transformační. Dále při potřebě pokrytí pracovní neschopnosti, neočekávané situace nebo dobu přechodu během fúzí a akvizic.

 

Hlavní výhody jsou:

- Není třeba adaptace nebo školení, najímáte si profesionála

- Flexibilita délky takové spolupráce a její forma (externí spolupráce)

- Není třeba navyšovat personální náklady

- Nebude platit odstupné, sociální a zdravotní pojištění

- Nebudete řešit závazky plynoucí z konkurenční doložky

- Získáte nezávislou zpětnou vazbu a doporučení od odborníka na lidské zdroje