VIRTUÁLNÍ HR ŘEDITEL 

Co to je?

Virtuální Personální ředitel je vhodný pro firmy, které si zatím nemohou dovolit, Personálního ředitele zaměstnat. 

Ale přesto, např. kvůli požadavkům regulátora (licence), investora, přípravě na fúzi, při restrukturalizaci společnosti je vyžadován erudovaný názor. 

Nebo prostě mám někoho na administrativu, ale nemám nikoho, kdo by mi poradil.. 

Jak vám Virtuální HRD může pomoci? 

  • Od (před) náborem, až po ukončení pracovního poměru.

  • V oblasti benefitů, odměňování, náboru.

  • Se strategií, firemní kulturou, práci s talenty, nástupnictvím nebo rozvojem.

  • V případech porušení pracovní kázně, před žalobní výzvy, komunikace s odbory.

 

Komunikace probíhá vzdáleně (e-chat, chat, telefon, komunikátor) nebo v sídle klienta, podle potřeb klienta a definice ve smlouvě.

A co vám to přinese?

  • Virtuálního HRD využijete, jen, když je potřeba.

  • Platíte za odvedenou práci na základě dohodnuté hodinové sazby. 

  • Výrazně snížíte pravděpodobnost pracovně právních sporů, ke kterým často dochází z neznalosti problematiky a podcenění zdánlivých detailů.

  • Získáte seniorní know-how, které je vzácné a velmi těžko dostupné. 

Využitím Virtuálního HRD šetříte čas, nervy a peníze a můžete se starat o řízení své firmy. 

 

#personalnireditel #hrdirector #virtualhrd #hr #virtualnireditel #fuze #reorganizace #restrukturalizace #hodinovyreditel #sme #startup #hrexpert #opentohire #leadership #kolikstoji1zamestnanec #hrblog #homeofficejaknato #ceskypodcast #organizacnistruktura #ukoncenipracovnihopomeru #zivotnicykluszamestnance #kompetencnimodel #mobbingabossin #odmenovanizamestnancu