HR AUDIT

K čemu potřebuji HR Audit? 

Audit může být personální, který se zaměřuje na efektivitu a optimalizaci lidských zdrojů nebo procesní, který zmapuje stávající procesy od náboru po ukončení pracovního poměru. 

 

Auditní zpráva je rozdělena do 3 sekcí: - Pokračujte dál - Změňte - Nedělejte a její součástí jsou doporučení na zlepšení s odhadem nákladů. 

Co Audit přinese? 

Audit vám umožní více v budoucnu vydělat. Zbavíte se neefektivit, práci zrychlíte a zdroje optimalizujete. Nemusí se hned jednat o propouštění. 

Audit je ke zvážení, když si nejste jistí, co někteří lidi ve firmě dělají nebo co vám vlastně přináší oddělení xy. 

Cena HR Auditu se tvoří podle velikosti firmy a počtu zaměstnanců. Objednat audit ⬇️

Příklady výstupů z Auditu: 

Auditní report (příklad), naleznete ZDE

Prezentace nálezů (příklad), naleznete ZDE. 

HR Budget (příklad), naleznete ZDE

fotoprome.cz-15559_8311a.jpg
Dagmar_12_1.jpg

HR KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

HR Krizové řízení to jsou situace, které nesnesou odkladu a je potřeba od strategického řízení přejit k "hašení požáru". Prostě něco se nepovedlo a musí se to řešit. 

Kdy Krizové řízení zvážit?  

  • Byli jste  nuceni vyměnit vedení společnosti nebo máme podezření na nějakou nekalost.

  • Koupili jste firmu nebo firmu připravujeme na prodej a potřebujete eliminovat rizika spojená se zaměstnanci.

  • V období restrukturalizace nebo reorganizace. 

  • Ohlásila se kontrola státních orgánů.

  • Řešíte obtížného propouštění třeba bývalého vedení nebo vyhrocené spory se zaměstnanci.

  • Nebo při stávkové pohotovosti (odbory), porušení zákonů nebo pracovního práva, např. diskriminace, popř. jiné obtížné situace spojené se zaměstnanci nebo požadavky regulátora (Např. ČNB).  

🔇 HR krizové řízení je většinou velmi citlivé téma, kdy je přirozeně zaručena naprostá diskrétnost. Mimo jiné podpisem smlouvy o mlčenlivosti (NDA). 

 

Proč si vybrat mě? 

 

Protože mě s Vaší firmou nepojí žádné emoce. Jednám apoliticky a čistě profesionálně. 

A už jsem to párkrát, za posledních 20+ let dělala, jak v ČR, tak v zahraničí.

Žádný strach, to zvládnete!