top of page

HR AUDIT

K čemu potřebuji HR Audit? 

Audit může být personální, který se zaměřuje na efektivitu lidských zdrojů nebo procesní, který zmapuje stávající procesy od náboru až po ukončení pracovního poměru. Samozřejmě se dají obě oblasti kombinovat, záleží na důvodu a cílech auditu. 

 

Auditní zpráva je rozdělena do 3 sekcí: Zelená  - v pořádku, Oranžová - k zamyšlení, Červená - riziko. 

Co vám Audit přinese? 

Audit vám osvětlí, co děláte dobře, na čem je potřeba zapracovat a kde máte potenciální rizika. Audit sleduje celý životní cyklus zaměstnance, ale dá se rozdělit také na dílčí části, např. pouze na nábor nebo třeba odměňování.

V neposlední řadě se dozvíte jak danou agendu zefektivnit, digitalizovat nebo některé věci, které děláte "historicky"  nedělat nebo je optimalizovat. 

Audit je ke zvážení, když si nejste jistí, co někteří lidi ve firmě dělají, když jsou procesy komplikované či nelogické a celá práce s lidmi je administrativně náročná a zdlouhavá.

Cena HR Auditu se tvoří podle velikosti firmy a počtu zaměstnanců. Objednat audit ⬇️

Příklady výstupů z Auditu: 

Auditní report (příklad), naleznete ZDE

Prezentace nálezů (příklad), naleznete ZDE. 

HR Budget (příklad), naleznete ZDE

Dagmar Matějková Chudárková
Dagmar Matějková Chudárková

HR KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

HR Krizové řízení to jsou situace, které nesnesou odkladu a je potřeba od strategického řízení přejit k "hašení požáru". Prostě něco se nepovedlo a musí se to řešit. 

Kdy Krizové řízení zvážit?  

  • Byli jste  nuceni vyměnit vedení společnosti nebo máme podezření na nějakou nekalost.

  • Koupili jste firmu nebo firmu připravujeme na prodej a potřebujete eliminovat rizika spojená se zaměstnanci.

  • V období restrukturalizace nebo reorganizace. 

  • Ohlásila se kontrola státních orgánů.

  • Řešíte obtížného propouštění třeba bývalého vedení nebo vyhrocené spory se zaměstnanci.

  • Nebo při stávkové pohotovosti (odbory), porušení zákonů nebo pracovního práva, např. diskriminace, popř. jiné obtížné situace spojené se zaměstnanci nebo požadavky regulátora (Např. ČNB).  

🔇 HR krizové řízení je většinou velmi citlivé téma, kdy je přirozeně zaručena naprostá diskrétnost. Mimo jiné podpisem smlouvy o mlčenlivosti (NDA). 

 

Proč si vybrat mne

 

Protože mě s Vaší firmou nepojí žádné emoce. Jednám apoliticky a čistě profesionálně. 

A už jsem to párkrát, za posledních 20+ let dělala, jak v ČR, tak v zahraničí.

Žádný strach, to zvládnete! 

bottom of page