Vyhledat
  • Dagmar

💙HR BUDGET

Aktualizováno: zář 23

Co to je? Kdo HR Budget (Rozpočet personálních nákladů) připravuje a na základě čeho? Kdo takový HR Budget schválí, jak se čerpá, kdy dojde k jeho krácení?


Každá rozumná firma si připravuje rozpočet na daný fiskální rok.


Rozpočet si připravuje i stát, ale ten je bohužel permanentně v tzv. Schodku, tedy vybere méně, ale o to více utratí. Pokud by stát hospodařil, říká se tomu, podle zásad „správného hospodáře“, byl by v přebytku.Na začátku podnikání jistě úplně vystačí kupecké počty, které podnikateli zaručí základní přehled a plánování schopnosti své aktivity financovat. Buďto svými nebo cizími prostředky.


Stejné jako v rodině


Je to stejné jako s rodinným rozpočtem. Máme jistý „disponibilní příjem“ tz. Plat, mzda, důchod, dávky... S těmito penězi hospodaříme.


Dále máme „mandatorní výdaje“ to jsou výdaje např. na nájem, energie – to co musím zaplatit a následně máme nějaký zbytek peněz na zábavu, dovolenou atd.


V momentu, kdy mně můj disponibilní příjem nestačí, mám několik možností.

Buďto začnu šetřit nebo mám možnost si najít brigádu nebo přidám na úsilí a něco vystuduji, abych mohl více vydělávat.

Pokud se mi do vyššího výkonu nechce, jdu si půjčit. To samozřejmě je zcela legitimní, jen si musím uvědomit, že to budu muset také splatit zpět.


Úplně stejný princip funguje ve firmě.


Takže firma na daný fiskální rok (12 měsíců po sobě následujících) si namodeluje tzv. P&L (Profit and Loss Statement) v češtině „Výkaz zisků a ztrát“.


Pokud firma má již nějakou historii pracuje s daty z minulých let. Odhaduje budoucí příjmy a výdaje.

Z tohoto odhadu vznikne plán ideálně ZISKU, nicméně celá řada firem pracuje se ztrátou, např. pokud investovala do nějaké technologie, kdy návratnost je v budoucích letech. Pokud ztrátu schválí vlastník nebo akcionáři, máme vyhráno.


Ale před tím, než oddělení Controllingu (ve větší firmě), v menší někdo kdo umí pracovat s Excelem nebo nějakým Finančním SW, připraví podklady pro vedení firmy nebo majitele, potřebujeme připravit HR Budget.


Proč?


Protože náklady na pracovní sílu jsou ve většině firem zásadní složkou rozpočtu.

Pokud HR Budget nepřipravím nebo odhadnu špatně, výrazně mně to může změnit plánovaný ZISK a dokonce se mohu dostat ze zisku do ztráty.


Jak na to?


Pokud jsem malá firma a mám pár zaměstnanců, bude mi stačit Excel a selský rozum. Začnu tím, že si naplánuji počet zaměstnanců na daný fiskální rok. Odhadnu to tak, že bych měl vědět, kolik jsem měl lidí v loni a jaké mám plány na příští rok.


Ideálně mám strategii a vím jestli chci expandovat do jiných regionů nebo na jiné trhy, jestli mám předjednané nějaké zajímavé zakázky atd.

Když už vím, kolik lidí budu mít ve společnosti, tak si jednoho po druhém dám do toho Excelu a budu těmto, „pozicím – nebo jména, ale to nedoporučuji“ přiřazovat personální náklady.


Začnu základní mzdou, odvody, bonusem, dalšími příplatky. Budu pokračovat benefity, vzděláváním, rozvojem.


Jelikož počítám s tím, že budu nové zaměstnance nabírat a zaměstnanci budou také z firmy odcházet, musím počítat také s náklady na nábor, adaptační proces, zdravotní prohlídky, školení BOZP a PO, pracovní pomůcky (oblečení, obuv, PC, Mobil, Tablet).


Nesmím zapomenou na zpracování mezd a daně z příjmu.


Velká firma


Pokud už jsem větší firma, tak budu řešit personální systém, kariérní rozvoj, různé testování, účast na konferencích nebo společenských akcích.