Vyhledat
 • Dagmar

💙Home Office – jak na to

Aktualizováno: zář 23

Na co se při Home Office zaměřit? Jaké jsou podmínky pro práci z domova, na co nezapomenout a co upravit se zaměstnancem v dohodě?


Co konkrétně udělat:


Napsat Interní směrnici nebo si se zaměstnanci sjednat dohodu o práci z domova, popř. Dodatek pracovní smlouvy.


Případně uděláme kombinaci. Dohodu strukturovat tak, aby jste nezapomněli na konkrétní ANO/NE při práci z domova.


 • Dohodu (vzor) si nechejte vypracovat právníkem, ovšem musíte si sami promyslet, co je a není pro váš business důležité (komunikace s klientem, termíny, výkazy práce, bezpečnost přenosu dat, přístupy, práce s osobními údaji atd.)

 • Interní směrnici napíše HR oddělení, "pokud máme" a po schválení je nutno zaměstnance a hlavně manažery, kteří mají týmy, proškolit.Rozvržení pracovní doby je na zaměstnanci v případě Home Office, standardně rozvrhuje zaměstnavatel.


Zaměstnanec si může čas rozvrhnout dle svých potřeb, nicméně, zaměstnavatel by měl v dohodě, dbát minimálně na následující:

 • Omezit maximální pracovní dobu v jednom dni, dbát na odpočinek mezi směnami (minimálně 11 hodin)

 • Pamatovat na povinné přestávky v práci, po 6 odpracovaných hodinách 30 minut přestávka

 • Nedovolit práci v noci (22.00 – 6.00) – zde je nutná speciální zdravotní prohlídka, dále ve svátek, sobotách a nedělích nebo přesčasy, pokud to zaměstnavatel nenařídí

 • Sladit potřeby klientů a businessu a podle toho čas rozvrhovat – zaměstnanec by si měl připravit plán a doložit začátek a konec pracovní doby a tu si nechat schválit, změny hlásit.

 • Při práci na Home Office se nehradí osobní překážky v práci (návštěva lékaře apod.) kromě vlastní svatby a přestěhování, pohřbu člena rodiny.


Proškolit zaměstnance o BOZP/PO.


 • Ideálně On-line, např. Prevent.cz

 • V případě úrazu je zodpovědný zaměstnavatel, zaměstnanec nese ovšem důkazní břemeno

 • Zakázat alkohol a jiné drogy v pracovní době😊


Zaměstnavatel by měl poskytnout zaměstnanci základní pracovní pomůcky:


 • Notebook, tiskárna, jiné. Pokud nemáme, můžeme pronajmout nebo používat zaměstnance vlastní (nutno refundovat)

 • WIFI připojení – pronajmout/koupit nebo má zaměstnanec vlastní (refundovat)

 • Základní kancelářský spotřební materiál (přidělí firma, objednává online nebo se proplácí)


Zajistit bezpečnost přenosu dat:


 • Přístupy do sítě a systémů zaměstnavatele

 • Nemožnost stahování dat na externí média apod.

 • Omezení přístupu jiných osob k PC zaměstnance (hesla, fólie na notebook)

 • Proškolení, např. Práce z kavárny nebo jiných exponovaných míst.


Rozdělování práce a úkolů, kontrola a termíny splnění:


 • Nadřízený zaměstnance na Home Office musí práci přidělit, stanovit termín splnění a následně vše zkontrolovat

 • Ideálně využívat sdílení v rámci aplikací (Teams) jiných interních komunikačních systémů, kontrolovat výkazy práce (existují aplikace, tiketovací systém) nebo mít sdílené kalendáře.

 • Se zaměstnancem pravidelně komunikovat, např. Denní rozdělení úkolů, týdenní malá porada 1-1, měsíční velká porada i s ostatními členy týmu.

 • Nadřízený schvaluje docházku před proplacením mzdy, schvaluje dovolenou a vyslání na pracovní cestu.