top of page

Background Checking. Co to je a kdy to použít.

Aktualizováno: 29. 11. 2022

Už jste se s tímto termínem někdy setkali? Požadoval po vás budoucí zaměstnavatel tzv. Background Check nebo Checking? Co to je, jak probíhá a mohu „to“ odmítnout?


Co to je?


Background checking považuji za báječnou věc. Jedná se o nezávislé ověření, prostřednictvím třetí strany, naší důvěryhodnosti a bezúhonnosti.


Dále vyloučení politicky exponované osoby, osoby, které má nestandardní propojení na jisté společnosti, má bankovní účty v zemích, kde normální zaměstnanec účty nemá.


Ověření, zdali náš budoucí zaměstnanec skutečně vystudoval, to, co deklaruje, nemá majetek, který si nemůže dovolit, nebyl stíhán např. za praní špinavých peněz atd.


Jsem přesvědčena o tom, že pokud nejsme napojeni na organizovaný zločin nebo jiná zločinecká uskupení, nemusíme mít žádné obavy a můžeme se nechat v klidu lustrovat.

Kdo Background Checking používá?


Většinou jsou to společnosti, kde se zaměstnanci setkávají s informacemi obzvláště citlivými a kdy důvěra a bezúhonnost je klíčová pro úspěch podnikání.


Pro příklad uvedu privátního bankéře, správce finančního portfolia, generálního ředitele banky, ředitele nákupu v obrovské společnosti, investičního bankéře, ředitele pojišťovny, finančního ředitele atd.


Prověření lídrů


Velmi často se Background checking také používá u osob jako jsou členové dozorčí rady, předseda představenstva, ředitelé divizí ve velkých společnostech.


Tyto osoby budou společnost reprezentovat v médiích nebo na zahraničních trzích, kde by možné pochybnosti o důvěryhodnosti, mohly způsobit skandál nebo dokonce ohrozit podnikání společnosti.Kdo Background Checking nabízí?


Existuje celá řada společností, které se touto činností zabývají. Já osobně mám zkušenost se společnostmi z Velké Británie, Rumunska, Maďarska a České republiky.


Společnost z Británie měla celosvětovou působnost, využívali jsme ji převážně pro cizince.


Lokální společnosti se specializovaly na daný trh, nicméně, v případě, že se někde, něco „objevilo“ byly schopny pracovat také na mezinárodní úrovni.


Prověření online


Na trhu jsou i online servery, které podobnou službu nabízejí. Pro základní prověření asi budou postačovat, ale moje zkušenost je, že online server „nenašel shodu“ a jelikož stále byly pochybnosti o dané osobě, cílený Background Checking našel shod několik, a to zásadních.


V mé praxi jsem byla již svědkem zjištění úsměvných, kdy jeden kolega fabulovat o tom, že má VŠ magisterský stupeň a byl bakalář. Chtěl být povýšen na ředitelskou pozici a byla to jedna z podmínek.

Byl cizinec, pravděpodobně se domníval, že se na to nepřijde. Taková zjištění jsou podle mého názoru zbytečná.


Nicméně byla jsem také svědkem zjištění, která byla závažného charakteru. V takovém případě je již na vedení společnosti, co podnikne dál.


Jak Background checking probíhá?


Velké společnosti mají své partnery, se kterými mají podepsanou smlouvu na danou činnost. Při nástupu nového ředitele, klíčového manažera nebo při povýšení, se nejdříve s daným kandidátem nebo zaměstnancem probere, co to je Background Checking a jak se bude postupovat.


Tato osoba poté vyplní dotazník, podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů a hlavně souhlasí s lustrací své osoby, dle parametrů uvedených v dotazníku.


Následně, se společnosti, která prověření dělá, dotazník poskytne. Zaměstnanec vyplňuje online, ale existuje i varianta „papír“.


Začne se prověřovat


Po 14 dnech (doba osciluje), dostane společnost šifrovanou zprávu o případných nálezech. Pokud je osoba „čistá“ je zde napsáno, že v rejstřících atd. není shoda.


V případě nálezu, je přidán důkaz, např. výpis z katastru nemovitostí nebo v případě našeho studenta, potvrzení z Univerzity, že nic z uvedeného nevystudoval.

Nebo jsou zde jasně deklarovaná, propojení na jisté společnosti, patrná z výpisu z obchodního rejstříku atd.


Přirozeně, může se stát, že zjištění o tom, že mám miliardový majetek je zcela legitimní. Prostě, něco jsem zdědil. Ale většinou jsou tito lidé natolik soudní, že to řeknou předem a není, co řešit.

Mohu Background checking odmítnout?


Ano, samozřejmě, ale v tomto případě si nedovedu přestavit, že by zahraniční společnost takového člověka posadila např. do dozorčí rady.


💡 Tolerance vůči různým korupčním praktikám, neprůhlednosti a pochybné provázanosti na firmy nebo osoby, je ve společnostech západního myšlení minimální.


Pokud se západní společnost o takovém chování dozví (u stávajícího zaměstnance), většinou se jedná o velmi rychlou akci.


Společnosti věhlasných jmen si budují svoji reputaci léta a je pro ně zásadním prodejním artiklem.

Taková společnost udělá vše proto, aby ochránila své dobré jméno.


Jak už jsem psala o krizovém řízení v HR, toto může být jeden z příkladů krize. Firmy bývají ovšem na tyto situace preventivně velmi dobře připraveny. A tak to má být!


Bohužel, u nás, stále i po 30 letech demokracie, se můžeme setkat s názory, mírně řečeno, zlehčující korupci na něco, vlastně, normálního. Škoda. Ale to je téma jiného blogu.Dagmar Matějková Chudárková

Pokud vás zajímají moje Semináře, tak koukněte.Pokud hledáte Mentora, tak koukněte sem. A pokud hledáte práci, tak kariérní poradenství je zde.


A koho HR nezajímá, ale má třeba alergii na lepek jako já, tak koukněte na můj web celiakarna.cz, je tam také moje oblíbená jóga:-).


Máte rádi Podcast? Zde je ten můj (náš s Alex).


Dagmar Matějková Chudárková a Alexandra Lemerová

341 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page