Vyhledat
  • Dagmar

💙Kariérní cesta

Aktualizováno: úno 10

Co to je? Kde se používá a jak vypadá? Tak to jsou otázky, které si můžeme klást, pokud jsme se s kariérní cestou ještě neměli možnost seznámit. Nejedná se o nic složitého a pokud vás to zajímá, tak čtěte dál.


Kariérní cesty se většinou používají ve větších společnostech a snaží se zaměstnancům názorně přiblížit, jak by se mohla jejich kariérní cesta ve společnosti vyvíjet.


Bývají většinou nějak výtvarně ztvárněny, aby bylo pro každého snadné se v možnostech kariéry orientovat, i bez toho, že by musel číst nějakou příručku nebo interní směrnici.


Většinou se jedná o základní rozdělení, tedy buďto chceme dělat kariéru horizontální, tedy odbornou anebo vertikální, hierarchickou.

popíšu níže.


Jsem expert


Pokud nemám zájem šplhat po kariérním žebříčku, ale raději bych se specializovala a věnovala se detailům oboru, mohu si budovat kariéru expertní/odbornou.


Příklad může být účetní, které nemá ambice stát se hlavní účetní a třeba v budoucnu také Manažerem nebo Ředitelem. Prostě chce si účtovat a preferuje se vzdělávat a prohlubovat své znalosti v oboru.Nechci nikoho řídit


Většinou tomu říkáme expertní znalost a takový zaměstnancem je pro společnost samozřejmě velmi významný a je zcela v pořádku, že se nikam „nehrne“.


Samozřejmě i takový člověk, postupem času, může začít preferovat i vertikální růst, ale od toho bychom měli mít také kvalitní manažery a HR, kteří se zaměstnanci komunikují a mají přehled o ambicích zaměstnanců.


Chtěl bych dělat kariéru


V případě, že naším cílem je – kariéra hierarchická (vertikální) postupuji zespoda, nahoru dle organizační struktury společnosti.


Většinou to vypadá tak, že se postupuje od čistě administrativních rolí, přes role specialistů, manažerů, ředitelů, k regionálním rolím (mám na mysli zahraničí, např. region CEE, Afrika, Evropa…), až třeba po úroveň globální (více kontinentů).


Samozřejmě každá organizace má jinou strukturu, takže někde je vedení dle zemí, regionů, někde se řídí dle specializací nebo divizí.


K čemu takové kariérní cesty slouží?


Ve velkých organizacích, kde je mnoho oddělení, divizí nebo regionů je standardem, že zaměstnanci chtějí mít jasnou představu o tom, jak se jejich kariéra může dále vyvíjet.


Je to důležité už v procesu náboru, kde seriózní společnosti své budoucí zaměstnance seznamují s tím, jak a kam se jejich kariéra může směřovat.

Toto samozřejmě vyvolává u kandidátů zájem o společnost, vnímají takovou společnost jako velmi dobře zorganizovanou a tím si společnost buduje svou značku na trhu a přirozeně je to také jeden z marketingových nástrojů firmy.


Metodika


Ať už jsou to kandidáti nebo zaměstnanci, pokud ve firmě existuje nějaká doporučená kariérní cesta, existuje zde také pravděpodobně i nějaká metodika, jak, kdy a za jakých podmínek se na danou úroveň mohu dostat.


Je na společnosti, do jaké míry detailu se do tohoto tématu vnoří, ale z mé zkušenosti vyplývá, že čím jsou pravidla jednodušší, jasnější a názornější, tím lépe.

Přirozeně v jakékoliv společnosti je jenom jeden ředitel (obvykle), takže, i když budeme mít sebelepší kariérní mapu a budeme mít 10 kandidátů na ředitele, vykonávat tuto pozici bude moci jenom jeden z nich.


Transparentní a férová kritéria


Velmi důležité tedy je, aby kritéria postupu na vyšší pozice byla férová.


Pokud budeme mít sice úžasnou kariérní mapu a nebudeme se řídit tím, co jsme si namalovali, zaměstnanci to velmi rychle pochopí a budeme ztrácet jejich důvěru, následně začneme bojovat s nízkým výkonem a fluktuací.