top of page

Ukončení pracovního poměru (FAQ)

Aktualizováno: 26. 11. 2022

Často kladené dotazy


Téma, které momentálně rezonuje a jelikož mně přicházejí dotazy, které se často opakují, níže základní shrnutí, které je psáno bez paragrafů a čistě prakticky. Pro detailní informace kontaktujte právníka specializující se na pracovní právo, více informací také na stránkách MPSV, Úřadu práce a nebo ČSSZ.


Jak může být ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele?


Dohodou


Pokud se s námi zaměstnavatel chce dohodnout, obvykle nemá důvod k ukončení, jedná se o nejjednodušší cestu. Vždy se ovšem jedná o dohodu obou stran.

 • Pokud nesouhlasíme s dohodou, nemusíme, nikdo nás k dohodě, nemůže nutit, nicméně je vždy vhodné zvážit, co takové rozhodnutí, „se nedohodnout“, pro nás může znamenat.

 • Obvykle na nás zaměstnavatel bude zkoušet tzv. Mobbing nebo Bossing. Jsou to nátlakové metody, jak nám ve společnosti znepříjemnit život tak, abychom ideálně, výpověď dali sami. Jen velmi silní jedinci jsou schopni s těmito metodami pracovat a pokud to už někdo na nás zkouší, začněme nejdříve s eskalací. Tedy jdeme za šéfem, šéfa, pokud to praktikuje náš přímý nadřízený, na HR nebo ke generálnímu řediteli, majiteli, pokud jsou u nás odbory, jdeme tam.

 • Doporučím si ovšem nejdříve „uklidit před vlastním prahem“. Pokud máme nějaké vroubky, např. alkohol na pracovišti, pozdní příchody nebo neomluvené absence, je vhodné se nejdříve zamyslet, jak to může být použito proti nám, neboť zaměstnavatel bude zkoušet, se takového zaměstnance zbavit. A obvykle, nechce platit odstupné.

 • Pokud za námi zaměstnavatel přijde a my jsme nic neudělali závadného, musí přijít s nabídkou. Nabídka znamená peníze.

 • Pokud zaměstnavatel důvod má, opravdu jsme něco závažného provedli a je to v souladu s legislativou, tak je jenom na nás jestli se dohodneme nebo si počkáme na výpověď. V tomto případě bude dohoda bez peněz.


Pokud zaměstnavatel nemá důvod a chce nás vyhodit, vycházíme z následující, minimální kalkulace, která je založena na dohodě z důvodu nadbytečnosti:

 • Výpovědní doba – 2 měsíce a plus, podle toho, kolik let jsme u zaměstnavatele odpracovali 1-3 měsíční, tzv. "Odstupné" (pozor "Odstupné" má jasnou definici, nemůže být použito na vyplácení odměn nebo prémií jako optimalizační metoda).

 • Minimální „nabídka“ při odpracovaném necelém roku, bude „odstupné“ ve výši 3 násobku průměrného výdělku. V případě, že se bavíme o Dohodě z důvodu nadbytečnosti.

 • V tomto případě odcházíme okamžitě a zaměstnavatel nám pošle mzdu, do data ukončení a k tomu přidá 2 násobek za výpovědní lhůtu a 1 násobek jako odstupné.

 • Můžeme se také dohodnout, že ve výpovědní lhůtě budeme stále ještě pracovat a dostaneme tedy odstupné, až se mzdou za poslední odpracovaný měsíc. A analogicky dále.


Pokud se skutečně dohodneme, může být pracovní poměr ukončen ještě tentýž den.

Obsah může být také minimalistický ve smyslu, zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na ukončení PP, ke dni...


Pozor na podpis


Dohoda musí být písemná a pozor na to, kdo ji podepíše! Musí se jednat o osobu, která za společnost může podepisovat nebo má třeba plnou moc.
K výpovědi může dojít jen v souladu s platnou legislativou. Nejčastějším výpovědním důvodem je tzv. Nadbytečnost. Znamená to, že ať už opravdu nebo „pod zástěnou“ nadbytečnosti pro nás zaměstnavatel nemá práci.


Pokud se to stane, nemá cenu se hádat, ale opět si počkat na nabídku, která bude definovaná ve Výpovědi.


Ta má jasné náležitosti, bude tam definován důvod a bude tam uvedeno, že pracovní poměr skončí dnem a zaměstnanci náleží odstupné. Opět se pracuje se stejným mechanismem, viz. Kalkulace výše.


Pokud by v textu výpovědi 2 měsíční výpovědní doba nebyla nebo tam nebude odstupné, nic nepodepisujte, nechejte si to vysvětlit, případně se poraďte s právníkem.

Další výpovědní důvody naleznete v aktuálním znění Zákoníku práce, je jich samozřejmě daleko více.


Zrušení ve zkušební době

 • Pro obě strany platí, že zrušení může být i bez důvodné. Zrušení stačí velmi minimalisticky napsat a doručit druhé straně.

 • Nezapomenout udat, ke kterému dni a podepsat.

 • Ideální je, převzetí si nechat podepsat nebo poslat do sídla společnosti doporučeně.


Odstupné

 • Přesnou definici najdeme v Zákoníku práce.

 • Odstupné nepodléhá odvodu sociálního a zdravotního pojištění, nenechejte se tedy vmanévrovat do „odměny, bonusu, prémie apod.“, pokud důvodem bude nadbytečnost, zrušení podniku nebo její části atd. Firma tím bude pravděpodobně chtít, obejít povinnost neobsazení vaší pozice a jak vy, tak firma odvedete státu sociální a zdravotní. Někdy, ale ani nejde o záměr, jen o neznalost.

 • Odstupné může být i vyšší, někteří zaměstnavatelé jsou velmi štědří nebo je také definované v kolektivní smlouvě.


Zákaz výpovědi


 • Ku příkladu těhotná zaměstnankyně, osoba na MD/RD, v pracovní neschopnosti. Detaily opět v Zákoníku práce.


Výpověď na hodinu


 • Nic takového neexistuje.

 • Jedná se o tzv. Okamžité zrušení pracovní poměru a k tomu musí být opravdu závažný důvod. Závažný důvod například je, že opakovaně i přes několikerá upozornění nechodím do práce.


Vytýkací dopis


 • Zaměstnavatel není s námi spokojen a vytýká nám, zcela konkrétně, co dělám špatně, řekne nám, jak to dělat správně a dá nám čas na odstranění těchto „závad“

 • Pokud s tím nesouhlasíme, odepíšeme a odepsala bych také v případě, že jsem nedostatky odstranila.

 • Mechanismus je ten, že je nutno poslat takové dopisy 3 a teprve poté může být pracovní poměr ukončen.


Chtějí mě poslat na „Překážky“


 • Ano, to je zcela legitimní v případě, že mě firma bude po dobu na „překážkách“ normálně platit, jako bych chodila do práce. V případě, že jsem na překážkáchznamená to, že jsem doma, nepracuji, ale beru mzdu.

 • Většinou se to řeší při nadbytečnosti, kdy zaměstnavatel nechce mít v prostorách firmy někoho, kdo už stejně ví, že končí. Často takový člověk prokastinuje nebo šíří negativní atmosféru.


Výpověď ze strany zaměstnance


 • Může být i bez důvodu. Nutno doručit do společnosti. Běží 2 měsíční výpovědní lhůta od 1 dne následujícího měsíce.

 • Zaměstnanec může pracovní poměr, např. pokud mu zaměstnavatel nevyplácí mzdu, ukončit i okamžitě. Zde také začne běžet 2 měsíční výpovědní lhůta.


Dohoda – ze strany zaměstnance


 • Opět je nutné se dohodnout, většinou si zaměstnanec našel práci a chce odejít dříve.

 • Pokud se nedohodneme, dáváme výpověď s 2 měsíční výpovědní lhůtou.


Neplatnost ukončení PP


Pokud máte pocit, že byl s vámi pracovní poměr ukončen neplatně, běžte za právníkem specializovaným na pracovní právo. Ten vás už navede, co udělat. Neotálejte, chce to řešit hned.


Dokumenty při ukončení


Základním dokumentem je podepsaná dohoda nebo výpověď, 1x vy, 1x firma.


Dále bych požadovala předávací protokol o vrácení všech pracovních pomůcek, včetně kódů, čipů, klíčů, mobilu apod.


Mzdovka vám následně pošle (po výplatách) – Výplatnici (mzdovou pásku), tzv. Zápočtový list (potvrzení o zaměstnání), Evidenční list důchodového pojištění, Podklady pro roční zúčtování daně z příjmu a také Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, to budete potřebovat pro registraci na ÚP.Všem, kterým se tato situace stane - hlavně se neobviňujte, nestresujte se a berte to jako příležitost nového, jistě zajímavého a lepšího začátku. Nedává smysl zůstávat někde, kde nás nechtějí!Dagmar Matějková Chudárková, hrinterim.cz

Pokud vás zajímají moje Semináře, tak koukněte.Pokud hledáte Mentora, tak koukněte sem. A pokud hledáte práci, tak kariérní poradenství je zde.


A koho HR nezajímá, ale má třeba alergii na lepek jako já, tak koukněte na můj web celiakarna.cz, je tam také moje oblíbená jóga:-).


1 484 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page