Vyhledat
  • Dagmar

🖤Ukončení pracovního poměru (FAQ)

Aktualizováno: úno 10

Často kladené dotazy


Téma, které momentálně rezonuje a jelikož mně přicházejí dotazy, které se často opakují, níže základní shrnutí, které je psáno bez paragrafů a čistě prakticky. Pro detailní informace kontaktujte právníka specializující se na pracovní právo, více informací také na stránkách MPSV, Úřadu práce a nebo ČSSZ.


Jak může být ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele?


Dohodou


Pokud se s námi zaměstnavatel chce dohodnout, obvykle nemá důvod k ukončení, jedná se o nejjednodušší cestu. Vždy se ovšem jedná o dohodu obou stran.

  • Pokud nesouhlasíme s dohodou, nemusíme, nikdo nás k dohodě, nemůže nutit, nicméně je vždy vhodné zvážit, co takové rozhodnutí, „se nedohodnout“, pro nás může znamenat.

  • Obvykle na nás zaměstnavatel bude zkoušet tzv. Mobbing nebo Bossing. Jsou to nátlakové metody, jak nám ve společnosti znepříjemnit život tak, abychom ideálně, výpověď dali sami. Jen velmi silní jedinci jsou schopni s těmito metodami pracovat a pokud to už někdo na nás zkouší, začněme nejdříve s eskalací. Tedy jdeme za šéfem, šéfa, pokud to praktikuje náš přímý nadřízený, na HR nebo ke generálnímu řediteli, majiteli, pokud jsou u nás odbory, jdeme tam.

  • Doporučím si ovšem nejdříve „uklidit před vlastním prahem“. Pokud máme nějaké vroubky, např. alkohol na pracovišti, pozdní příchody nebo neomluvené absence, je vhodné se nejdříve zamyslet, jak to může být použito proti nám, neboť zaměstnavatel bude zkoušet, se takového zaměstnance zbavit. A obvykle, nechce platit odstupné.

  • Pokud za námi zaměstnavatel přijde a my jsme nic neudělali závadného, musí přijít s nabídkou. Nabídka znamená peníze.

  • Pokud zaměstnavatel důvod má, opravdu jsme něco závažného provedli a je to v souladu s legislativou, tak je jenom na nás jestli se dohodneme nebo si počkáme na výpověď. V tomto případě bude dohoda bez peněz.


Pokud zaměstnavatel nemá důvod a chce nás vyhodit, vycházíme z následující, minimální kalkulace, která je založena na dohodě z důvodu nadbytečnosti:

  • Výpovědní doba – 2 měsíce a plus, podle toho, kolik let jsme u zaměstnavatele odpracovali 1-3 měsíční, tzv. "Odstupné" (pozor "Odstupné" má jasnou definici, nemůže být použito na vyplácení odměn nebo prémií jako optimalizační metoda).

  • Minimální „nabídka“ při odpracovaném necelém roku, bude „odstupné“ ve výši 3 násobku průměrného výdělku. V případě, že se bavíme o Dohodě z důvodu nadbytečnosti.

  • V tomto případě odcházíme okamžitě a zaměstnavatel nám pošle mzdu, do data ukončení a k tomu přidá 2 násobek za výpovědní lhůtu a 1 násobek jako odstupné.

  • Můžeme se také dohodnout, že ve výpovědní lhůtě budeme stále ještě pracovat a dostaneme tedy odstupné, až se mzdou za poslední odpracovaný měsíc. A analogicky dále.


Pokud se skutečně dohodneme, může být pracovní poměr ukončen ještě tentýž den.

Obsah může být také minimalistický ve smyslu, zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na ukončení PP, ke dni...


Pozor na podpis


Dohoda musí být písemná a pozor na to, kdo ji podepíše! Musí se jednat o osobu, která za společnost může podepisovat nebo má třeba plnou moc.


Výpovědí


K výpovědi může dojít jen v souladu s platnou legislativou. Nejčastějším výpovědním důvodem je tzv. Nadbytečnost. Znamená to, že ať už opravdu nebo „pod zástěnou“ nadbytečnosti pro nás zaměstnavatel nemá práci.


Pokud se to stane, nemá cenu se hádat, ale opět si počkat na nabídku, která bude definovaná ve Výpovědi.


Ta má jasné náležitosti, bude tam definován důvod a bude tam uvedeno, že pracovní poměr skončí dnem a zaměstnanci náleží odstupné. Opět se pracuje se stejným mechanismem, viz. Kalkulace výše.


Pokud by v textu výpovědi 2 měsíční výpovědní doba nebyla nebo tam nebude odstupné, nic nepodepisujte, nechejte si to vysvětlit, případně se poraďte s právníkem.